Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1214 c671
Reposted fromhellhasnofury hellhasnofury viaZurui Zurui
2023 5dce
Reposted fromscorpix scorpix viaZurui Zurui
0742 53b4 500
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove vianot-alice not-alice
7980 7da9
Reposted frommadllenn madllenn vianot-alice not-alice
0173 cac4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianot-alice not-alice
7905 f535
Reposted fromCsengee Csengee vianot-alice not-alice
Reposted fromweightless weightless vianot-alice not-alice
Tak dobrze czuję się, gdy jesteś obok, przy mnie.
Tak ważny czuję się, gdy mogę objąć Cię, wiesz? 
Tak mało znaczy dla mnie wtedy wszystko inne.
— "Nieważne"
Czego się boję?
Ciebie, to znaczy siebie bez Ciebie.
— Mathias Malzieu - Mechanizm serca
Bez Ciebie ledwo oddycham.
Nie umiem Cię nie kochać. Już nawet zapomniałam jak to jest.
— Ewelinkja Sosza www.przemijamy.blog.onet.pl
Kochasz ją, prawda? Jeśli naprawdę ją kochasz, za żadną cenę nie spuszczaj z niej wzroku. Nieważne, co zobaczysz, nieważne, czego się o niej dowiesz, nie odwracaj się od niej. Kiedy już raz będzie w Twoich ramionach, nie puść jej. Kiedy raz zdecydujesz się kogoś kochać, to Twój obowiązek.
3565 e212
Reposted fromchceuciec chceuciec viate-quiero te-quiero
3826 2517
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaZurui Zurui
5672 55d5
Reposted fromblueinsane blueinsane vianot-alice not-alice
nie jestem idealny. ale mogę kochać Cię idealnie.
— M.
Reposted fromborzezielony borzezielony vianot-alice not-alice
Miłość. Kiedy wolisz się z nim kłócić niż z kimś innym dobrze się bawić.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viate-quiero te-quiero
Jedynym marzeniem, które posiadam, jest właśnie to, aby znaleźć się jak najszybciej z Tobą.
— Hłasko
Nie chcę nigdy nikogo innego.
— Chcę tylko Ciebie.
  Ja wszystko wytrzymam, tylko… Ja muszę czuć, że Ty mnie kochasz.  
— Skazany na bluesa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl